groepstraining of individueel

interventies

In overleg met de opdrachtgever kan gekozen worden voor een

afdelingsgerichte interventie of een individueel traject.

De bedrijfsfysiotherapeut analyseert de individuele werkplek en werkwijze en oefent op de werkvloer aangepaste werkhoudingen

zoals sta- en zithouding, gebruik van ergonomisch hulpmiddelen,

optimalisatie van het tillen en verplaatsten van voorwerpen. Alle veranderingen moeten praktisch haalbaar zijn. In overleg met de betrokkenen worden keuzes gemaakt.

 

Als groep kunnen de deelnemers aan de bijeenkomst zelf

oplossingen bedenken en met elkaar invoeren in het dagelijkse werk. De motivatie wordt daardoor versterkt.

 


Lees het verhaal van: