Aanpak

Praktische trainingen

Indien na de analyse een vervolg interventie noodzakelijk is kan

zowel individueel als per afdeling een theoretische en practische instructie worden gegeven op de

werkvloer tijdens het uitvoeren van de arbeid. Doel van een

instructie is bewustwoording van werkhoudingen, welke

hulpmiddelen zijn aanwezig en inbslijpen van een andere

minder belastende werkmethode.

 

 

 


Lees het verhaal van: