preventie

Primaire preventie

Het voorkomen van klachten draagt bij aan het voorkomen van verzuim.

Optimalisatie van de arbeidsomstandigheden helpen mee. Niet alleen

de ergonomie maar de algehele werksfeer is mede bepalend voor

het voorkomen van onnodig ziekteverzuim binnen uw organisatie.

 

 

Secundaire preventie

Werknemers kunnen klachten krijgen van het houdings- en bewegingsapparaat. Het toetsen of de klachten daadwerkelijk arbeidsgerelateerd zijn in mogelijk met een specifieke checklist. Daarna is vervolgonderzoek noodzakelijk om een op maat gemaakt plan van aanpak, in samenwerking met de opdrachtgever en de

werknemer, te ontwikkelen en uit te voeren.

 

 

 


Lees het verhaal van: